Afb.: Buurtbus.net logo

Buurtbussen rijden in geheel Nederland en door dunbevolkte gebieden.
Er kunnen maximaal 8 passagiers mee. De bus wordt bestuurd door vrijwilligers.
Meer weten over een buurtbusproject in uw buurt?
Kies (hier links) het buurtbus.net logo.

Afb.: HeRiAn logo
 
 

Voorwaarden

Kosten

Vermelding van Buurtbus websites is gratis

Mutaties

Mutaties kunnen online worden doorgegeven en worden zonder kosten verwerkt.

Buurtbussen die provinciegrens-overschrijdend operationeel zijn, worden bij twee provincies opgenomen.

Contactgegevens

Met regelmatige interval worden de links gecontroleerd. Deze controle wordt niet uitgevoerd in de maanden juli en augustus (vanwege de zomervakantie).
Mochten de links niet bereikbaar zijn, dan wordt er via de bij ons laatst bekende contactgegevens informatie ingewonnen over de buurtbusvereniging of -stichting. Het is dus van groot belang om wijzigingen door te geven aan ons. Dit kan via het online formulier.

Gratis vermelding

Websites ontworpen door HeRiAn internetdiensten te Nijkerk voor buurtbusverenigingen en -stichtingen worden automatisch zonder kosten opgenomen in de buurtbus.net database.
Alle overige Buurtbus websites worden ook gratis opgenomen. Ook naar de toekomst blijven deze vermeldingen kosteloos.

Wijziging voorwaarden

Mochten er om technische redenen of door overheidsmaatregelen (wetgeving e.d.) aanpassingen moeten worden gedaan in deze voorwaarden, dan zal dit per e-mail bekend worden gemaakt via het bij ons laatst bekende e-mailadres.

| Voorwaarden | Over buurtbus.net | Waarom buurtbus.net | Contact | Aanmelden buurtbuswebsite |